அம்பானி
Places to visit in Srilanka

அம்பானி

a book review of அம்பானி ‘ஒரு வெற்றிக் கதை’
அம்பானி பல நாட்கள் தேடிய தேடல், கைவசம் கிடைத்த வாய்ப்பை விடுவதற்கு நான் தயாராக இருக்கவில்லை. ஒரு தனி வர்த்தகம் ஆரம்பிப்பதே என் முதல் இலக்கு. அதற்கான தயார்படுத்தல்களில் அம்பானியைப் பற்றி அறிவதும், அவர்களது வழிமுறைகளை அறிவதும் ஓர் கல்வியே.

சமீபத்தில் கொழும்பில் நடந்த புத்தகக் கண்காட்சியின் போது நான் அம்பானி பற்றியோ, தமிழில் அம்பானியின் கதை பற்றியோ சிந்திக்கவில்லை. நான் தேடிச் சென்றது snow ball எனப்படும் ஒரு சுய சரித்திரம்[warren buffett ]. கடைசி வரை என்னால் அந்த புத்தகத்தை வாங்க முடிய வில்லை , இருந்தாலும் சில தமிழ் புத்தகங்களை வாங்கி வந்தேன்.

வாங்கிய அனைத்துப் புத்தகங்களும் கிழக்கு பதிப்பகத்தின் புத்தகங்கள். அதில் அம்பானி ‘ஒரு வெற்றிக் கதை’ என்னும் புத்தகமும் ஒன்று,
முதலில் அம்பானியில் தொடங்குவோம் என்று புத்தகத்தை தூக்கிய முதல் இறுதியில் நானும் ஓர் அம்பானியானோன்.

சிறந்த புத்தகம், 164 பக்கங்களில் முழுமையான வரலாறு. முழுமையாக அம்பானியின் குணம் மற்றும் வியாபார யுக்திகளும் சிறப்பாக விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அம்பானியின் வியாபாரத் தந்திரங்கள், அணுகு முறைகள், புத்திசாலித்தனம் மற்றும் பல…

ஆசிரியரின்[என்.சொக்கன்] குறிப்புக்கள், எனது அம்பானி பற்றிய அறிவுத் தேடலுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக அமையும். இன்னும் தேடல் விரும்புபவர்களுக்கு இது ஓர் நல்ல ஆரம்பமாக அமையும்.

இந்த புத்தகத்தின் சுருக்கம்
“ஆசைப்படு, அதற்கு மேலும் ஆசைப்படு”.
“கனவு காணுங்கள் ”
“வியாபாரி ஆவதற்கு அனைத்தையும் வியாபார நோக்கில் சிந்தியுங்கள் ”
குறிப்பாக அம்பானி ‘ஒரு வெற்றிக் கதை’ முலம் நான் நான் அடைந்த பயன் கோடான கோடிக்கும் மேல்.
இந்திய ரூபா 80, இலங்கை ரூபா 280 [விற்பனை விலை ].

தனி வியாபாரம் பற்றிய அறிவை வளர்ப்பதற்கு இது ஓர் சிறந்த முதலீடு.

தம்பி இன்னும் வெளிய போகல்லய
Prasanna's Diary (Sharing)

தம்பி இன்னும் வெளிய போகல்லய

தம்பி இன்னும் வெளிய போகல்லய?[don’t you go out?]
என் மேல் அன்பு கொண்ட பலர் என்னிடம் கேட்ட பல கேள்விகளில் என்னைச் சிந்திக்க வைத்த கேள்வி இது.

இந்தக் கேள்வியை என்னிடம் கேட்கும் போது அவர்கள் என்மீது ஓர்வகை அன்பு வைத்ததை என்னால் உணர முடிந்தது. ஆனால் இந்த அன்பு என்னை வேறுவிதமாகவும் சிந்திக்க வைத்தது. இது யாரையும் புண்படுத்துவதற்காக எழுதப்படவில்லை என்பதை சகலருக்கும் தெரிவிக்கிறேன் .

இங்கு இருந்து அங்கு போய் உழைப்பதை விட இங்கு இருந்து, இங்கு உழைப்பது மேல். நான் கண்ட பல மேதாவிகள் எனக்குக் கூறியது இங்கு இனப்பிரச்சனை, மொழிப்பிரச்சனை. ஆனால் அவர்கள் அங்கு சென்று அந்த நாட்டு மொழியைக் கற்பதை விட இங்கு இருந்து நம் சகோதர மொழியைக் கற்று சிறப்படைவதே மேல். இதை நான் இங்கு சொன்னால் எம்மவர்களுக்கு நான் விரோதி ஆகிறேன்

இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கு இருந்த நோஞ்சான்கள் அங்கு சென்றதும் வீரன் ஆகும் கதைகள் ஏராளம். இந்த வீரன்கள் அங்குள்ள அப்பாவிகளுடன் சண்டை போட்டு மீண்டும் இங்கு வந்த கதைகளும் ஏராளம். இதை விட இங்கு இருந்து எமக்கு ஏற்ற தொழிலைச் செய்யலாம் எமது தாய் நாட்டில்.

இதை விட பெரும் கொடுமை படிக்கச் சென்ற பண்டிதர்கள் படிக்காமல் பாவைகளுடன் சென்றதும் உண்டு. இப்பேர்பட்டவர்களை நம்பி இங்கிருந்து பெற்றோர்கள் பணம் அனுப்பும் படலம் வேறு நடக்கும்.

இங்கு நடைபெறும் மரணச்சடங்கின், பத்திரிக்கை அறிவிப்பில் போடப்படும் சகல வெளிநாடு வாழ் உறவுகளின் பெயர்களின் பின்னால் போடப்படும் நாடுகளின் பெயர்களைப் பார்க்கும் போது என் மனதில் தோன்றுவது, அகதி என போடுவதற்குப் பதில் நாடுகளின் பெயர்களைப் போட்டுள்ளார்களே என்று. இதற்கு அவர்களே பதில் தரட்டும்…

முதலும் இறுதியுமாய் சகலருக்கும் ஓர் வேண்டுகோள்.
என்ன வளம் இல்லை இந்தத் திருநாட்டில்,
ஏன் உடலை வருத்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் .

Humanity Of A Push Cart Man
Prasanna's Diary (Sharing)

Humanity Of A Push Cart Man

27/09/2010

This day started with hearing sad unusual news and actions. When I woke up, my father told me, as one of our relative died from throat cancer on the way to Colombo General Hospital, at Puttalm. The second bad news was, one of my friedn called and informed that one of my friend met an accident day before yesterday and got admitted to hospital, Unfortunately I heard this news also after two days on this day.

I got ready to work, though I woke up late, I rushed myself and got ready to go work. I left to the bus halt at about 7.30 am to go office.

When I reached the bus halt, the bus I should take was just passed in-front of me. I scolded my self and waited until the next bus come.

While I waited there, I saw a school boy was looking at both sides to cross the road. After saw this I looked at the right side from where bus come. I did not thought of helping the small boy to cross over the road.

At the same time a push-cart man passed by the place where I stood. Who collect used papers and used bottles to sell and he carry on with his life. When the push cart man gone near to the school boy he asked the small boy “Whether he wants to cross the road?”. As the small boy said “Yes” he stopped his pushcart and placed a stone on the wheeels of push cart(to make it not to move). He hold the school boy’s hand and took him to the other side of the road and he came back to this side, where his pushcart was there, and he was walking on his way.

When I saw that an uneducated push cart man helping the child to cross the road and me, a cost accountant did not think of helping the child. I was thinking to myself until I reach office, what is the difference between me and that man who helped the child.finally endup with the answer that he was a person with much more ‘humanity’ comparing to me and i felt ashamed of being like hat.

Small business in srilanka
My Observations and thoughts

Small business in srilanka

When we think about small businesses in Sri Lanka, our second thought would be these :

Initial investment for business
Rising working capitals for the business
Location, rent and the rate
Other related expenses.
But, there are so many businesses those are running with huge profits without much problems.

For example,

1] Selling kingcoconut

When I mention selling king coconut as a small business, people may think, is it a small business? Or is it generating good enough profits?

Here are some reasons and calculations to solve your confusion.

It’s a one of the most consumable goods in srilanka. Mostly everyone would like to drink it for their thirst and it is good natural tasty fresh drink. When the sun burns hot, people get tired even if they walk for ten minute. So, when they see a kingcoconut shop they will think of drinking it. So, its no wonder as the road he seel kingcocunut in road and when lots of people passes by his shop atleast 1/10 of people prefer drinking king coconut.

The success of this small business [king coconut]lies on identifying a correct place and open a small shop. The place he select should be mostly used by people for their day to day works.

Revenues and profits calculations:

The person who sell king coconut can sell minimum of 50 [and maximum depend on his skill] per day in Colombo area. If they can sell each at Rs.30, and if he purchase it for an Rs.15 his profits is purely 50%. For a day he can earn a profit of Rs.750. If he works for 25 days, his total profit will be 18750. But these profits will not remain same. There will be ups and downs in the sales.

His total profit would go up by 2nd or 3rd month and he may earn Rs.30000-35000 for month. It depends on his communicational skills and the socialisation skill.

In accordance to Sri Lankan labour market, an assistant accountant’s monthly salary is about Rs.20,000 – 25,000. So doing an own small business will be better than working under anybody.

2] Lottery tickets
In Srilanka lottery tickets are the mostly purchaseable thing in the public.

But as per my concern the people who buy lottery tickets are foolish and don’t have self-confident on them. They rely on thier luck and buy the ticket with the dream that they will win one day.

But I am bit happy, because it make some business opportunity to some entrepreneurs to sell the lottery ticket.

Their revenues are depend on the number of lottery tickets they sells, but these business opportunity makes a quite enough profit to make their business success.

Be your own brand
My Observations and thoughts

Be your own brand

A ‘brand name’ is a unique sign which demonstrate the value of what it is. Most of us are aware that the brand names are commonly used for the products and services.

This is quite a new concept as I think.

Each and every person has some kind of personalities, which demonstrate their own branding to others.

Such as

1. Uniqueness

Each personality has some uniqueness. This uniqueness may be known by them or not, this uniqueness will be expressed in certain situation. The respected personality should identify what is his or her uniqueness and develop it.

Ex: – concentrations, confidence, positive mentality, etc…

2. Identity / Differentiations

The differentiation means everybody’s personality difer from each others. The differentiation get developed by comparing people and to compare the respected person to make his or her self better than others.

3. Charismatic

The personality should be a charismatic on their selves. The charismatic skills will show you as different personnel from others. This will make yourself attractive as others like to follow you as a leader [role model]. This is one of the best branding for your own. Which you can develop on your own.

4. Leadership

The leadership skills make difference between the personalities. The leaders always have some sort of specializations. This makes them to be unique and differ them from others. This makes them as a brand of their personalities.

Ex: – Che Guevera, Fidel Castro, Abdul Kalam and so on…

5. Interpersonal skills

The interpersonal skills also make the personalities to be differ from others. The personality behaviors demonstrate their brand on their selves. People who have a good leadership skills and good communication skills are good examples interpersonal skills. They are branding them by their interpersonal skills.

Ex:- communication skills, presentation skills, negotiations skill, etc…

6. Communication skills and Presentation skill

These are the skills which make the person to be different from others. In some cases this make the differentiation and make the brand better as well.

There are so many personalities who do their motivational speech by only depending on their presentation skills. This make them to be different from others.

7. Accuracy

The knowledge accuracy is also making a personality to become a branded. These make the person to well organize and to preplann. In the working places most of these skills help the staffs [who work in private companies] to be brand them selves. Specially knowing all related news and current updates make them as a brand knowledge personality.

Ex: – Updated information on hand, availability of data, etc…

8. Understandability

The understandability makes a person to be unique. The way they understand the matters quickly is a brand to the personality. Which can be a bright case in their life as well.

Ex: – understanding the situations, understand the mentality of others, grasp the points quickly and easily understand the complex data.

9. Adoptable and willingness to change

The person who like to adopt new changes and to update theirself make them branded. The willingness to change also considered as a branded. These people may be early adapters of the markets.

Ex: – adopt new technology, adopt and understand new concepts, willingness to change process to upgrade, etc…

10. Willingness to learn

This is the important skill to a person who wants to be branded. The branded person is willing to learn everything at any time. This makes them to be more branded. This is an important skill to be a branded person.

11. Creativity and Self thinking

The new creativity will make the personality to be branded his or her self. The person who willing to create a new innovation always have a good demand in the markets. The branded personality is depend on how they use their creativity and innovation skills.

In overall branding the personality depends on the person who tries their personality development. The branding can be a positive and negative as well. So the selection to be a branding in positive or negative will depend on how and what are the activities are carried out by the personalities.

FACTORS TO BE CONSIDERED FOR THE NEW ENTREPRENEUR
My Observations and thoughts

FACTORS TO BE CONSIDERED FOR THE NEW ENTREPRENEUR

Every one in the world want to be the boss of their own business. This may be their passion or their ambition. While they going to reach their objective they may face some visible and invisible disturbances. The success of their business relies on, how they overcome those problems with their limited resources and unlimited experience.

Most of the successful business men or women have some sort of painful stories. But they wont think of those pains for their life time.

Here are some points which are important to the new Entrepreneurs to start their own business.

POLICY OF BUSINESS
Each and every person have some kind of policy. Their policy may be their strength or the weakness. The success of the entrepreneur relies when he adopt policies according to the business environment.

The different between successful and unsuccessful business is, how they adopt their business policies and how they implement it.

DO THE BUSINESS YOU KNOW VERY WELL
Who ever want to start a business should think of doing business on their known field. Because this will help the person to use the knowledge he gained to use it in his business.

Some of the successful entrepreneurs didn’t had enough knowledge when they started their business. But they learnt while they implement their business strategies.

TAKE THE RISK
The success of the business is fully depending on the risk taking ability of the entrepreneur. The risk and the return are the positive correlative factor. If the entrepreneur is risk taker then the return will be attractive too. At the same time there will be good chances to getting negative returns as well.

But risk taking is also a kind of art. The successful entrepreneur is who taking high or lower risk according to their expectations and their experience.

THE PERSONAL INVOLVEMENT
The personal involvement means, where entrepreneur enter into a business personally. The uniqueness of his ideas will make him to be in front in the market. Therefore its better that new entrepreneurs discover unique ideas and follow up.

EARLY ADOPTION AND EARLY REACTION
The early adoption and early reaction to the business environment is much necessary to the entrepreneur to achieve success. Because the market change depend on the consumers need and their wants. So the successful entrepreneur follow the market and change rapidly according to their changes.

LOCATION
The location is a critical success factor in a business. The success of the restraints and hotels are good example for the locations for the businesses.

CREDIT POLICY
The credit policy of the entrepreneurs is an important factor to the business. The risk and the returns mainly depend on their credit policy. The credit policy help the entrepreneur to decide how much risk he is going to take.

These are specially designed for the entrepreneur to decide of the banks loan.

But its all depend on the entrepreneur’s risk taking abilities.

MAINTAIN PROPER ACCOUNTING AND MANAGEMENT STYLE
To maintain a proper accounts and the management style it is necessary for the entrepreneur to maintain a good cooperate culture. This will help the entrepreneur to grow up the proper management and cooperate cultural discipline for his future survivals.

AVOIDING ILLEGAL TRANSACTION
The entrepreneur should not engaged with illegal activities such as black market and the control price manipulations. These can be considered as a black mark ion the enterpreneur for his future development.

Maintaining a good relationship between the tax authority and the local councils is also necessary to the entrepreneur to succeed his business.

BANK RELATIONSHIP
The entrepreneur should have a good relationship between banks and the other financial institutions to get the necessary financial supports when he needs.

Especially banks are providing advice to entrepreneurs on how to run small businesses and how to maintain the market shares. For some purposes the bank loans are good to be taken to get valuable advice from the expertise panels.

ADVERTISMENT
The advertisement boost the business. This has become an important factor to decide or to maintain market shares. Some companies spend heavily on the advertisement to introduce their new products and to grow their market.

CUSTOMER SATISFACTION
This is the first and the last factor which is a dominant factor to decide whether the business is success or not. The customers should be treated as kings and their requirement should be fulfilled according to their wish accordance to the company mission and visions.

All the above factors will help the entrepreneur to satisfy the customer need and understand their requirements only. If not the survival will be questionable.

குள்ள நரித்தனமும் ராஜதந்திரமும்
Prasanna's Diary (Sharing)

குள்ள நரித்தனமும் ராஜதந்திரமும்

tamil thoughts on how people behave selfish, for one it seems selfish for the other it is his need.
குள்ள நரித்தனமும் ராஜதந்திரமும் சகலரது வாழ்விலும் இருப்பதே…
அவரவர் பிரச்சனைகளுக்காக எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள் மற்றவரை பாதிக்கிறது என்பதை நாம் எப்போதாவது சிந்தித்திருப்போமா …

வெற்றி அடைந்தவன் பார்வையில் அவனது சிந்தனையும் செயலும் ராஜதந்திரம் . அதுவே தோல்வி அடைந்தவன் பார்வையில் வெற்றியடைந்தவன் செயல் குள்ள நரித்தனம் .

ஆனால் இவை (குள்ள நரித்தனம்) எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் செல்லுபடியாகும் என்பது கேள்விக்குறியே. தமக்கு சாதகம் என நினைத்து செய்யும் பல செயல்கள் பாதகமாய் வருவதும் , எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யும் செயல்கள் சாதனைகளாய் மாறுவதும் நம் வாழ்வில் கண்ட அனுபவமே .

ஏற்கும் இடர்களும்(risk) பெற்றுக்கொள்ளப்படும் பெறுபேறுகளும்(result) ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையதே. இடர் உள்ளது என்பதற்காக இழக்கப்படும் ஒவ்வொரு வாய்ப்புக்களும் எமக்கு நாமே தோண்டப்படும் குழிகள். வெற்றிகள் தேவையாயின் இடர்களையும் குள்ள நரித்தனத்தையும் எதிர்கொள்ளவேண்டிய கடப்பாடு எமக்கு உள்ளது…

முதலும் இறுதியுமாய் ஒன்று தமிழர்களை போல் குள்ள நரித்தனமும் ராஜதந்திரமும் உள்ளவர்கள் யாரையும் நான் கண்டதில்லை(இதுவரை )

சிந்திப்போம் ….
செயல்படுவோம் …

Start Your Own Business
My Observations and thoughts

Start Your Own Business

Hey guys, why don’t you think of start a business on your own. In this young age, why you spend your time for others, they get benefits from you, by your hardwork. Do you ever think that your employer pay you 50000 rupees without getting anything from you. Please think that your hard work will be most valuable than the price the employer gives to you. Be aware, that your hardwork is valued 5 times of your salary.

I do not recommend you to leave your current job. Of course you need money to start a business. But don’t think you need huge amount to start a business. A person can start a business even with Rs.500 and it could become Rs. 500 billion. In some cases it happens like people invest Rs.500 billion and business end up in road with loss of money. Therefore don’t think that you should have lots of money to initiate a business.

Before you start the business you should select the field of your interest. Think which field would be suitable for you. When you decide the field don’t forget to collect the information of competitors. Which is the most important thing to identify your competitor’s plan than your plan. because then only you can wack him(competitor) from the market.

Plan your self as when to start the business and where to start the business and how to start the business. These are considered as more important questions. When you plan your business do not forget to plan your future strategies and how you want to be in future. That desire will make you to be perfect in starting the business.

When you plan your business then look at the market, whether any changes happening or whether you need any changes in your plan. Please be mind that world is changing rapidly. So customer needs may change day by day. Therefore be flexible to change your plans and adopt new changes.

After all plan and select the place to start the business which is critical success factor of the business. Selecting the stakeholders for the business (specially who are providing materials and other important stuffs) is also one of the critical success factor.

When you start the business initially you may think that the business is success. Dont expectmuch profit for three years. Because when you expect about the profit you may manipulate the business or you may make several new products. Therefore the quality you expect may not come as you are carry over several businesses.That may lead your business in negative manner which make you unsuccessful in the future.

So in the first year, start with small ideas which may not need much money. When you feel that your organization get a positive goodwill then start the business to expand it and make some innovations.

When you succeed in that particular business, don’t forget to start another business. Mind that if a person can do one business in a good manner, s/he can do more businesses.

When you think like that the success is not far from you.

Definition of the word “Synergy”
My Observations and thoughts

Definition of the word “Synergy”

The Synergy means working together. This is a familiar words in business environment. Synergy is the ability of group performance. This ability of the group performance cannot be achieved even by the best individual performer.

In the business world when the businesses are getting merge, their performance will be improved than their individual performance of additions. The reason behind there is the synergy improvement and their effects to achieve their goals.

The synergy is not only used for the business. It’s currently being used by the health care service sectors and educational service sectors as well.

The benefits of the synergy are,

Group thinking
Logical improvement of their cooperate behaviors
Emergent thinkings
More focus of their goal then individual goals.
Motivate the performers Proforma well.
Easy to share knowledge between each others.
More focus on the customer satisfaction and the development of their market.
Improvement of the mentoring trainings and human resource development.
By synergyy.com, we are trying to share our little knowledge with you.

அப்துல் கலாமும் இந்திய இளைஞர்களும்
Prasanna's Diary (Sharing)

அப்துல் கலாமும் இந்திய இளைஞர்களும்

Dr.Abdul kalam is an ex Indian President. he is a excellent guidance for Indian youth. thats why this is my first article about him as “அப்துல் கலாமும் இந்திய இளைஞர்களும்”
இவ்வுலகத்தில் இந்தியா ஒரு விசித்திரமான நாடு. இது பல மூடர்களை ஈன்றாலும் சில அறிவாற்றலின் மேதைகளும் அங்கே பிறந்தார்கள்.

இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் சண்டை மூண்டால், அதை விளையாட்டாக எடுப்பதுவும், அதுவே கிரிக்கெட் போட்டி என்றால் அதை ஆக்ரோஷமாக சண்டையாக எடுப்பதுவும் இந்தியர்களுக்கு கை வந்த கலை.

இவர்கள் ஒன்றில் ஈடுபட்டால் அதில் மும்முரமாக இருப்பார்கள். ஆனால் அடுத்த நிமிடமே அடுத்த பிரச்சனையில் மூக்கை நுழைத்து அச்செயலுக்கும் கவலைப்படுவார்கள் .

இவர்களை மாற்ற இந்தியாவுக்கு கிடைத்த ஒரு பொன் மகன்(தமிழ்மகன்) Dr.அப்துல் கலாம். இந்திய இளைஞர்களுக்கு ஒரு முன் மாதிரியாக திகழ்பவர். இந்திய இளைஞர்களை ஒரே வார்த்தையில் மாற்றியவர் .
“இளைஞர்களே கனவு காணுங்கள்” என்ற ஒரே வார்த்தையாலேயே இந்தியாவையே மாற்றியமைத்தவர்.

அப்துல் கலாமின் சுயசரிதையில் (அக்கினிச் சிறகுகள்) அவர் தான் பட்ட கஷ்டங்களையும் தன் மதத்தின்(இஸ்லாம்) மீதான சிறந்த நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்தினார். அதில் அவர் வெளிப்படையாக தன் மதத்துக்கும் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கும் இருந்த வேறுபாட்டினையும் தனது நிலைமைகளையும் வெளிப்படுத்தினார். ஒரு சிறந்த ஒழுக்கப் பற்றுள்ள முஸ்ஸிம் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த தன்னால் முதலில் இரண்டையும் ஒன்றாய் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை எனவும் பின்னாளில் தன்னால் இரண்டையும் உணர முடிந்ததாகவும் கூறினார்.

இந்திய அணு ஆராய்ச்சியில் வெற்றியும், இந்தியாவிலேயே இருந்து “இந்தியா வல்லரசு ஆகும்” எனச் சொன்ன ஒரே ஒரு மனிதர் அப்துல் கலாம் மட்டுமே. இதனாலேயே பின்னாளில் இளைஞர்களின் மனதையும் வெல்ல முடிந்தது.

ஒட்டு மொத்த இந்திய சமுதாயத்தின் ஆதரவே அவரை இந்திய குடியரசுத் தலைவராக மாற்றியது . இவ்வாதரவு அவரின் அறிவாற்றலுக்கும் திறமைக்கும் கிடைத்த ஓர் வெகுமதியே.

முதலும் இறுதியுமாய் இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாய் குடியரசு மாளிகையை விட்டு வரும் போது தன்னுடைய இரு பெட்டிகளை மட்டுமே திரும்பிக் கொண்டு வந்தார். இது ஒன்றே போதும் அச்சிறந்த மனிதனைப் பற்றிச் சொல்ல …

“இளைஞர்களே கனவு காணுங்கள்”
அப்துல் கலாமின் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் …

Page 255 of 255« First...«251252253254255