குள்ள நரித்தனமும் ராஜதந்திரமும்

குள்ள நரித்தனமும் ராஜதந்திரமும் சகலரது வாழ்விலும் இருப்பதே…
அவரவர் பிரச்சனைகளுக்காக எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள் மற்றவரை பாதிக்கிறது என்பதை நாம் எப்போதாவது சிந்தித்திருப்போமா …

வெற்றி அடைந்தவன் பார்வையில் அவனது சிந்தனையும் செயலும் ராஜதந்திரம் . அதுவே தோல்வி அடைந்தவன் பார்வையில் வெற்றியடைந்தவன் செயல் குள்ள நரித்தனம் .

ஆனால் இவை (குள்ள நரித்தனம்) எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் செல்லுபடியாகும் என்பது கேள்விக்குறியே. தமக்கு சாதகம் என நினைத்து செய்யும் பல செயல்கள் பாதகமாய் வருவதும் , எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யும் செயல்கள் சாதனைகளாய் மாறுவதும் நம் வாழ்வில் கண்ட அனுபவமே .

ஏற்கும் இடர்களும்(risk) பெற்றுக்கொள்ளப்படும் பெறுபேறுகளும்(result) ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையதே. இடர் உள்ளது என்பதற்காக இழக்கப்படும் ஒவ்வொரு வாய்ப்புக்களும் எமக்கு நாமே தோண்டப்படும் குழிகள். வெற்றிகள் தேவையாயின் இடர்களையும் குள்ள நரித்தனத்தையும் எதிர்கொள்ளவேண்டிய கடப்பாடு எமக்கு உள்ளது…

முதலும் இறுதியுமாய் ஒன்று தமிழர்களை போல் குள்ள நரித்தனமும் ராஜதந்திரமும் உள்ளவர்கள் யாரையும் நான் கண்டதில்லை(இதுவரை )

சிந்திப்போம் ….
செயல்படுவோம் …

Start Your Own Business

Hey guys, why don’t you think of start a business on your own. In this young age, why you spend your time for others, they get benefits from you, by your hardwork. Do you ever think that your employer pay you 50000 rupees without getting anything from you. Please think that your hard work will be most valuable than the price the employer gives to you. Be aware, that your hardwork is valued 5 times of your salary.

I do not recommend you to leave your current job. Of course you need money to start a business. But don’t think you need huge amount to start a business. A person can start a business even with Rs.500  and it could become Rs. 500 billion. In some cases it happens like people invest Rs.500 billion and business end up in road with loss of money. Therefore don’t think that you should have lots of money to initiate a business.

Before you start the business you should select the field of your interest. Think which field would be suitable for you. When you decide the field don’t forget to collect the information of competitors. Which is the most important thing to identify your competitor’s plan than your plan. because then only you can wack him(competitor) from the market.

Plan your self as when to start the business and where to start the business and how to start the business. These are considered as more important questions. When you plan your business do not forget to plan your future strategies and how you want to be in future. That desire will make you to be perfect in starting the business.

When you plan your business then look at the market, whether any changes happening or whether you need any changes in your plan. Please be mind that world is changing rapidly. So customer needs may change day by day. Therefore be flexible to change your plans and adopt new changes.

After all plan and select the place to start the business which is critical success factor of the business. Selecting the stakeholders for the business (specially who are providing materials and other important stuffs) is also one of the critical success factor.

When you start the business initially you may think that the business is success. Dont expectmuch profit for three years. Because when you expect about the profit you may manipulate the business or you may make several new products. Therefore the quality you expect may not come as you are carry over several businesses.That may lead your business in negative manner which make you unsuccessful in the future.

So in the first year, start with small ideas which may not need much money. When you feel that your organization get a positive goodwill then start the business to expand it and make some innovations.

When you succeed in that particular business, don’t forget to start another business. Mind that if a person can do one business in a good manner, s/he can do more businesses.

When you think like that the success is not far from you.

All the very best to you all.

Definition of the word “Synergy”

The Synergy means working together. This is a familiar words in business environment.  Synergy is the ability of group performance. This ability of the group performance cannot be achieved even by the best individual performer.

In the business world when the businesses are getting merge, their performance will be improved than their individual performance of additions. The reason behind there is the synergy improvement and their effects to achieve their goals.

The synergy is not only used for the business. It’s currently being used by the health care service sectors and educational service sectors as well.

The benefits of the synergy are,

  • Group thinking
  • Logical improvement of their cooperate behaviors
  • Emergent thinkings
  • More focus of their goal then individual goals.
  • Motivate the performers Proforma well.
  • Easy to share knowledge between each others.
  • More focus on the customer satisfaction and the development of their market.
  • Improvement of the mentoring trainings and human resource development.

By synergyy.com, we are trying to share our little knowledge with you.

அப்துல் கலாமும் இந்திய இளைஞர்களும்

இவ்வுலகத்தில் இந்தியா ஒரு விசித்திரமான நாடு. இது பல மூடர்களை ஈன்றாலும் சில அறிவாற்றலின் மேதைகளும் அங்கே பிறந்தார்கள்.

இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் சண்டை மூண்டால், அதை விளையாட்டாக  எடுப்பதுவும், அதுவே கிரிக்கெட் போட்டி என்றால் அதை ஆக்ரோஷமாக சண்டையாக எடுப்பதுவும்  இந்தியர்களுக்கு கை வந்த கலை.

 

இவர்கள் ஒன்றில் ஈடுபட்டால் அதில் மும்முரமாக  இருப்பார்கள். ஆனால் அடுத்த நிமிடமே அடுத்த பிரச்சனையில் மூக்கை நுழைத்து அச்செயலுக்கும் கவலைப்படுவார்கள் .

இவர்களை மாற்ற இந்தியாவுக்கு கிடைத்த ஒரு பொன் மகன்(தமிழ்மகன்) Dr.அப்துல் கலாம்.  இந்திய இளைஞர்களுக்கு ஒரு முன் மாதிரியாக திகழ்பவர். இந்திய இளைஞர்களை ஒரே வார்த்தையில் மாற்றியவர் .
“இளைஞர்களே கனவு காணுங்கள்” என்ற ஒரே வார்த்தையாலேயே இந்தியாவையே மாற்றியமைத்தவர்.

அப்துல் கலாமின் சுயசரிதையில் (அக்கினிச் சிறகுகள்) அவர் தான் பட்ட கஷ்டங்களையும் தன் மதத்தின்(இஸ்லாம்) மீதான சிறந்த நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்தினார். அதில் அவர் வெளிப்படையாக தன் மதத்துக்கும் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கும் இருந்த வேறுபாட்டினையும் தனது நிலைமைகளையும் வெளிப்படுத்தினார். ஒரு சிறந்த ஒழுக்கப் பற்றுள்ள முஸ்ஸிம் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த தன்னால் முதலில் இரண்டையும் ஒன்றாய் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை எனவும் பின்னாளில் தன்னால் இரண்டையும் உணர முடிந்ததாகவும் கூறினார்.

இந்திய அணு ஆராய்ச்சியில் வெற்றியும், இந்தியாவிலேயே இருந்து “இந்தியா வல்லரசு ஆகும்” எனச் சொன்ன ஒரே ஒரு மனிதர் அப்துல் கலாம் மட்டுமே. இதனாலேயே பின்னாளில் இளைஞர்களின் மனதையும் வெல்ல முடிந்தது.

ஒட்டு மொத்த இந்திய சமுதாயத்தின் ஆதரவே அவரை இந்திய குடியரசுத் தலைவராக மாற்றியது . இவ்வாதரவு அவரின் அறிவாற்றலுக்கும் திறமைக்கும் கிடைத்த ஓர்  வெகுமதியே.

முதலும் இறுதியுமாய் இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாய் குடியரசு மாளிகையை விட்டு வரும் போது தன்னுடைய இரு பெட்டிகளை மட்டுமே திரும்பிக் கொண்டு வந்தார். இது ஒன்றே போதும் அச்சிறந்த மனிதனைப் பற்றிச் சொல்ல …

“இளைஞர்களே கனவு காணுங்கள்”
அப்துல் கலாமின் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் …